Background Image
Pic

Sea and Sun er en privat stiftelse som driver sosialt arbeid og misjonsarbeid på øya Camiguin. Stiftelsen er registrert i Brønnøysundregisteret (org. nr. 988 988 340).

Siden starten i 2001 har vi gjennom ulike selvhjelpsprosjekter og sosiale prosjekter jobbet aktivt for å bedre livet for de fattigste på øya. Hundrevis av barn og unge har fått hjelp til skolegang fra barneskolen til college gjennom vårt skoleprogram. Sea and Sun ønsker å være en aktiv deltager i lokalsamfunnet og bidrar både økonomisk og med erfaring og lederskap. Sea and Sun har en aktiv og levende menighet med mange ungdommer.

Målet er å være økonomisk selvdrevet ved å drive restaurant og utleie av ferieleiligheter. Overskuddet av denne driften går til ulike prosjekter for den fattige befolkningen på øya.

Kom og besøk oss du også! 

Hilsen Edith & Wenche

Background Image

Skoleprogram

Sea and Sun ønsker å bidra til at alle barn på Camiguin får gå på skole. Vi vet at fullført skolegang gir barna muligheter for en bedre framtid for seg selv og sin familie. Den offentlige skolen er gratis på Filippinene, men mange barn og unge slutter fordi de ikke har råd til å kjøpe skolemateriell og skoleuniformer. I mange familier er det også en utfordring at foreldrene selv ikke ser viktigheten av at barna går på skole. 

I Sea and Suns skoleprogram jobber vi aktivt for å oppmuntre og motivere barn og ungdom fra fattige familier til å fullføre skolegangen sin, i tillegg til å bidra økonomisk slik at de får en reell mulighet til å ta utdannelse. 

Skoleprogrammet ble startet i 2002 og har vokst til å bli det største private skoleprosjektet på Camiguin. Det omfatter i dag støtte til elever på alle nivåer, fra barneskole til ferdig fagutdannelse som gjør ungdommene klare for arbeidslivet. Vi har utviklet et godt samarbeid med skolene og er en viktig samarbeidspartner for flere av skolene der vi er involvert.Dream big, start small, start today.

Mottoet til skoleprogrammet

Pic
Elementary school
Barneskole

På barneskolen støtter vi hele klasser. Elevene får skolemateriell og lærerne undervisningsmateriell. I tillegg har vi pusset opp skoler og gir penger til forskjellige prosjekter som skolene har behov for. Skoleåret 2019/2020 støttet Sea and Sun totalt 14 barneskoler med til sammen rundt 1450 elever.

Pic
High school 
Ungdomsskole og videregående skole

Når elevene begynner på high school, blir utgiftene i forbindelse med skolegangen større. På high school støtter vi enkeltelever med penger til skoleuniformer, bøker og skolemateriell. Elevene får også støtte til transport til og fra skolen og eventuelle prosjekter de har på skolen. Skoleåret 2019/2020 fikk 44 elever på high school økonomisk støtte via Sea and Suns skoleprogram.

Pic
College
Høyskole

Det er to offentlige colleges og en yrkesskole på Camiguin. I skoleprogrammet støtter Sea and Sun enkeltelever med skolepenger og penger til transport, uniform, sko, skolemateriell og diverse prosjekter i løpet av året. Skoleåret 2019/2020 fikk 14 ungdommer støtte til bachelorutdanning via skoleprogrammet. I løpet av årene har Sea and Sun støttet 71 studenter som har tatt bachelor på høyskole eller utdanning på yrkesskole. Dette er elever som ellers ikke hadde hatt råd til å ta en slik utdanning.


image

Vil du bli med å investere i skolegang?

Sea and Suns skoleprogram er finansiert av givere fra Norge.
Gjennom en fast, årlig sum er enkeltpersoner og menigheter med på å investere i fremtiden til mange barn og unge på Camiguin.
 
Ønsker du å være med oss i dette viktige arbeidet? Send gjerne en e-post til w.thorkildsen@gmail.com om du har spørsmål, eller om du allerede har bestemt deg for hvilket sponsorprogram du vil være med på.  


Oversikt over sponsorprogram skoleåret 2020/21:
2000 kr per år - støtte til ett klasserom på barneskolen
2000 kr per år - støtte til 1 elev på Junior High School (ungdomsskolen)
2500 kr per år - støtte til 1 elev på Senior High School (videregående skole) 
5000 kr per år - støtte til 1 student på College (høyskole)

Sosialt engasjement

 • LOKALSAMFUNNET
  LOKALSAMFUNNET

  Sea and Sun ønsker å være en aktiv samfunnsaktør på Camiguin. Siden starten i 2001 har vi gjennom ulike selvhjelpsprosjekter og sosiale prosjekter jobbet aktivt for å bedre livssituasjonen til fattige familier på øya. Vi ønsker å velsigne og tjene familiene vi møter i lokalsamfunnet. Sea and Sun har vært på Camiguin i mange år og har et langtidsperspektiv på arbeidet. Vi har et godt samarbeid med lokale myndigheter og opplever at de har respekt for arbeidet, og at de setter stor pris på det vi gjør. Sea and Sun har mottatt flere utmerkelser fra både provinsen, kommunen og skolesektoren. Vi har gjennom årene opparbeidet oss god kunnskap om lokale forhold og deltar i flere kommunale råd og utvalg hvor vi får muligheten til å dele våre ideer og erfaringer. På den måten kan Sea and Sun være de fattiges representant og stemme i viktige saker som angår deres livssituasjon og utviklingen av lokalsamfunnene.
   
  Arbeidet på Camiguin hadde ikke vært mulig uten et nettverk av sponsorer i Norge. Bedrifter, menigheter og enkeltpersoner bidrar med kompetanse og penger som gjør det mulig for Sea and Sun å være en aktiv samfunnsaktør på Camiguin. Vi jobber bevisst for å synliggjøre dette arbeidet og knytte til oss flere støttespillere i Norge.
   
  Videre kan du lese litt om prosjektene vi er, eller har vært, involvert i.

  Pic

 • sykehuset
  Oppussing av barneavdelingen på sykehuset

  Barneavdelingen på Camiguin General Hospital var i desperat behov for oppussing og rengjøring. Sea and Sun ga barneavdelingen et skikkelig ansiktsløft. Avdelingen ble rengjort, og alle rom ble malt. Veggene fikk fargerike illustrasjoner med motiver fra barns lek og fantasi. Sengene ble rengjort og malt, og madrassene fikk nytt trekk, slik at hygienen ble bedre. Det ble også laget et lekerom med aircondition hvor det er masse leker og tegnesaker fra Norge.

  Pic

  Pic

  Pic

 • Konteinere fra Norge
  Konteinere fra Norge

  Sea and Sun har sendt 5 konteinere med diverse brukt og nytt utstyr fra Norge. Sykehusutstyr, hjelpemiddelutstyr, data, møbler, verktøy, leker, klær og sko er noe av det som har fått nytt liv på Camiguin.

  Pic

  Pic

  Pic

  Pic

 • Selvhjelpsprosjekt
  Selvhjelpsprosjekt

  Vi har 17 ansatte som er en del av selvhjelpsprosjektet ved Sea and Sun. De ansatte er ufaglærte, og noen av dem har heller ikke avsluttet skolegangen sin. Hos oss får de opplæring som f.eks. kokk, gartner og vaskehjelp. Våre ansatte får økonomisk hjelp til husbygging - noe i form av gave og noe i form av lån uten rente og med lang tilbakebetalingstid. Alle får også pensjonsordning og helseforsikring. 

  Pic

 • Family house
  Family house

  Mange barn og unge på Camiguin har en vanskelig bosituasjon. Flere foreldre forlater barna sine for å stifte ny familie eller for å jobbe andre steder. Det er ikke uvanlig at foreldre overlater barna sine til familie eller naboer. I løpet av årene har Sea and Sun møtt mange unge som trenger et sted å bo, et sted hvor de kan være trygge i forhold til vold og alkoholisme, og et sted hvor de har nok mat og støtte til skolegang. En etter en har Sea and Sun tatt inn 10 ungdommer som bor på Sea and Sun. Disse ungdommene får skolegang og ekstra oppfølging. Vi ønsker å gi ungdommene en god og trygg tilværelse hvor de får støtte til å mestre livet og til å nå sine mål og drømmer. Ungdommene får bo på Sea and Sun fram til de selv er klare for å flytte ut.

  Pic

 • Fengselsbesøk/sykehusbesøk
  Fengselsbesøk/sykehusbesøk

  Hver uke besøker Sea and Sun fengslene på øya. Det er to fengsler med til sammen rundt 80 innsatte. Disse fengslene er kun varetektsfengsler, men de innsatte kan sitte der opptil 8 år uten dom. Våre ansatte blir godt kjent med de innsatte, og målet vårt er å være til oppmuntring og hjelp for dem i en vanskelig situasjon.
   
  Vi ble godt kjent på sykehuset da vi pusset opp barneavdelingen der. I den forbindelse ble vi spurt om vi kunne fortsette å komme og besøke barna som er innlagt. Ukentlig besøker vi derfor barneavdelingen for å snakke med barna og deres foresatte. I enkelte situasjoner gir vi medisiner og hjelp til videre sykehusbehandling. 

  Pic

  Pic

 • Kaffeprosjekt
  Kaffeprosjekt

  Etter mange år med en drøm om å bli kaffebønder kunne vi i desember 2018 kjøpe en tomt på 5218 m2 for å begynne å dyrke kaffe. Sea and Sun har kontakt med folk her på Camiguin som har kunnskap om dyrking og foredling av kaffe. Kaffeproduksjonen vil gi arbeid til flere, både de som skal dyrke, høste og foredle kaffen. I løpet av et par år regner vi med å høste de første kaffebønnene. Velkommen til en fantastisk kopp med kaffe hos oss! 

  Pic

  Pic

  Pic

 • Toaletter
  Toaletter

  For å øke hygienen i landsbyer kom det for en tid tilbake en regel som sier at alle husstander trenger å ha et toalett. Sea and Sun har i den forbindelse gitt ut 70 toaletter til familier som ikke har råd til å kjøpe eget toalett.

  Pic

 • Hage på sykehuset
  Hage på sykehuset

  Da vi fikk ny guvernør på Camiguin, ble vi spurt om vi kunne lage en hage som pasientene kunne nyte, utenfor Camiguin General Hospital. Dette er et offentlig sykehus som den fattige delen av befolkningen bruker. Edith, en av lederne av Sea and Sun, er kjent for å stå bak den fine hagen på Sea and Sun. I 6 uker jobbet Edith og et team fra Sea and Sun med hagen som nå er til inspirasjon og glede for både pasienter og de som jobber på sykehuset. 

  Pic

 • Oppussing av førskoler
  Oppussing av førskoler

  Alle barn på Filippinene skal gå på førskole når de er 5 år. De to førskolene som ligger nærmest Sea and Sun, trengte virkelig oppussing. Ved hjelp av sponsorer i Norge fikk vi malt og gjort det fint på begge førskolene, og de fikk masse leker fra Norge.

  Pic

 • Medisinsk hjelp og tannlegehjelp
  Medisinsk hjelp og tannlegehjelp

  Sea and Sun har ved jevne mellomrom besøk av leger eller tannleger som ønsker å bidra med sin ekspertise. Mange innbyggere har på den måten fått medisinsk hjelp og tannlegehjelp i årenes løp.

  Årlig gir vi ut medisiner til hundrevis av fattige. De får resept av legen, men må kjøpe medisinene selv. Dette har de ofte ikke råd til og trenger vår hjelp for å få kjøpt medisinene de trenger.

  Pic

  Pic

 • Helsesenter i Naasag
  Helsesenter i Naasag

  Naasag var det eneste lokalområdet på Camiguin som ikke hadde helsesenter. Ved hjelp av penger fra en aksjon i forbindelse med FN-dagen på barneskoler på Konnerud, kunne Sea and Sun bygge et flott helsesenter. Det blir brukt til barselkontroll og svangerskapskontroll, i tillegg til at det er sykepleier der en dag i uka. 

  Pic

 • Vannprosjekt
  Vannprosjekt

  I samarbeid med vannverket i Rogaland prosjekterte og gjennomførte vi et vannprosjekt som ga vann og vannmåler til alle 45 husstandene i Tangub, landsbyen vi bor i.  Pic

 • Nødhjelp ved naturkatastrofer
  Nødhjelp ved naturkatastrofer

  Ved tre naturkatastrofer har Sea and Sun gitt nødhjelp. Etter Hayian-tyfonen som raserte deler av Filippinene i 2013, bygde vi hus og satte i gang et båtprosjekt. To og to familier fikk låne en fiskebåt slik at de kunne tjene penger til å kjøpe sin egen båt. 

  Pic

  Pic

  Pic

 • Dele kompetanse
  Dele kompetanse

  Fra tid til annen får vi besøk av personer som ønsker å bidra med sin kompetanse i arbeidet på Camiguin. Vi kjenner de lokale forholdene godt, og vet en del om hva som trengs. Vi ønsker å bidra med ressurser inn i lokalsamfunnet. Når det er naturlig, legger vi gjerne til rette for at personer eller grupper kan dele sin kompetanse med relevante aktører på Camiguin. Dersom du ønsker å bidra med kompetanse og ressurser i lokalmiljøet her, så vil vi gjerne høre fra deg. Kanskje kan vi samarbeide om et prosjekt som nettopp du eller din bedrift brenner for.

  Pic

 • Winter Wonderland
  Winter Wonderland

  Fra september til desember blinker hele Filippinene i alle verdens farger. Julen starter tidlig, og de elsker lys og pynt. Her på Camiguin er det ikke så mye barn fra fattige familier får med seg av den fargerike julefeiringen, men på Sea and Sun ønsker vi å gi dem et juletilbud de ikke så lett kan glemme. I desember gjør vi om biblioteket til et Winter Wonderland med lys, juletrær, julelandsby, peiskos, julesanger, snø og julegaver. Før de besøker Winter Wonderland, samles barna i kirken hvor noen av de unge lederne forteller om juleevangeliet. Det er få juleaktiviteter befolkingen på Camiguin kan være med på, så Winter Wonderland har det blitt et populært sted å besøke for mange. Julen 2019 var det 636 besøkende til Winter Wonderland.

  Pic

  Pic

  Pic

  Pic

  Pic

Ta turen til Camiguin

 • Besøk oss

  Sea and Sun tilbyr gjester et sted der de kan oppleve filippinsk gjestfrihet, lokalsamfunnet, filippinsk mat og alt den vakre øya byr på av opplevelser av ulike slag. Overskuddet fra turistdriften går uavkortet inn i prosjekter som kommer lokalsamfunnet til gode. Som gjest hos oss bidrar du til at vi kan sette i gang prosjekter som øker levestandarden for lokalbefolkningen.
   
  På Sea and Sun er du omgitt av vakker natur og en nydelig opparbeidet hage. Du kan nyte stillheten og utsikten over havet og vakre solnedganger. I vår restaurant får du sunne og gode måltider tilberedt av ferske, lokale råvarer. I tillegg til alt det vakre øya har å by på, vil et opphold på Sea and Sun gi deg en unik mulighet til å bli bedre kjent med hverdagen til lokalbefolkningen og Sea and Suns arbeid på øya.
   
  Sea and Sun har som mål å gi gjestene en opplevelse for livet - En ferie med mening.

  Har du lyst til å besøke oss? Ta kontakt på e-post  w.thorkildsen@gmail.com for å høre om priser og tilgjengelighet.

 • Overnatting

  Sea and Sun har 5 utleieleiligheter. Leilighetene har to soverom med aircondition, stue, kjøkken og bad. Leilighetene har god standard, med balkong og havutsikt. Daglig rengjøring av leilighetene og vask av gjestenes skittentøy. 


 • Fasiliteter

  Restaurant: 
  I vår restaurant får du servert sunne og gode måltider tilberedt av ferske, lokale råvarer. Vi tilbyr våre gjester helpensjon til en rimelig pris. Vi har fokus på kortreist, økologisk og sunn mat og støtter gjennom dette lokale bønder, fiskere og bedrifter. Maten tilberedes på eget kjøkken og er alltid fersk og av god kvalitet. Smoothies av friske frukter serveres hele dagen, og på kvelden har vi kafé med bakervarer fra eget kjøkken. 

  Spa:

  I vårt spa kan du få massasje, manikyr og pedikyr. Dine behandlinger avtales underveis i oppholdet og tilpasses øvrige aktiviteter du er med på.

 • Reisen hit

  Reisen til Camiguin: 

  Cebu Pacific og Philippine Airlines flyr daglig mellom Cebu og Camiguin. Du kan bestille flybillett på www.cebupacificair.com eller www.philippineairlines.com.

  Praktisk informasjon:


  Visum: 
  Alle som kommer til Filippinene, får en måned visum ved ankomst. Dersom du skal være lengre enn dette, kan du fornye visumet i de fleste byene på Filippinene.

  
Penger:
  Valutaen på Filippinene er Filippinske Peso (PHP). Det er mulig å ta ut penger i minibanker over hele Filippinene, inkludert på flyplasser og på Camiguin. I byene kan du bruke kort ved betaling, men på Camiguin brukes stort sett kontanter. 

  Vaksiner: 
  Ved reise til Filippinene er enkelte vaksiner nødvendig. Sjekk hvilke vaksiner du bør ta, ved ditt nærmeste smittevernkontor.

   
Hotell i Manila/Cebu: 
  De fleste vil trenge overnatting før de kommer til Camiguin. Vi kjenner til mange hoteller både i Manila og Cebu, så vi gir deg gjerne tips om hoteller dersom du ønsker det. 

Background Image

Camiguin Island

Sea and Sun ligger vakkert til på Camiguin Island som er en idyllisk sydhavsøy med ca. 100 000 innbyggere. Øya er fortsatt nokså urørt av masseturisme, og folk flest lever tradisjonelt. De bor i enkle hus i mindre landsbyer. Fiske, jordbruk og turisme er de viktigste inntektskildene. Majoriteten av innbyggerne er katolikker.
 
Øya har en omkrets på 64 km. Til tross for størrelsen har Camiguin mye å by på for turister. Her er det flotte, hvite strender omgitt av asurblått hav med koraller og fargerike fisker. Du kan sole deg, bade, snorkle og dykke. I innlandet kan du utforske høye fjell, vakre fossefall og varme og kalde kilder. 

Om du er gjest på Sea and Sun, er du velkommen til å være med på flere av våre aktiviteter i lokalmiljøet, som. f.eks. besøk i landsbyer, på skoler og hjemmebesøk. 

Noe av det Camiguin har å by på

 • Hav

   White Island - en hvit sandbanke ca. 7 minutter med båt fra Camiguin. Her er det nydelig å slappe av og bade og snorkle i det klare, asurblå havet. Å oppleve soloppgangen her, med en kaffekopp i hånden, er en opplevelse du sent vil glemme! 
   
  Mantigue Island - en liten øy ca. 20 minutter med båt fra Camiguin. Her er det er flott å bade og snorkle. Du kan bestille grillet, nyfisket fisk på den lille restauranten. Her går timene fort, enten du bader, snorkler, soler deg eller bare nyter den vakre naturen.
    
  Kabila Beach – en nydelig strand hvor det er over 3000 kamskjell i sjøen. Det er mulig å ha en guidet tur hvor du kan snorkle og se de enormt store kamskjellene, koraller og fisker i alle farger. 
   
  Mangrove Park – et område med hengebroer og små, åpne hytter som er bygget rundt flere hundre mangrovetrær ute i sjøen. Et nydelig sted å nyte utsikten og kanskje en kopp medbrakt kaffe?

 • Fjell

  Stations of the Cross – en tilrettelagt sti til toppen av The Old Vulcano. Stien går opp i åssiden like i nærheten av Sea and Sun. Det tar ca. 30 minutter å komme til toppen, og langs stien er det ulike stoppesteder med figurer som illustrerer Bibelens påskebudskap fram til oppstandelsen. I påsken valfarter katolikker til Stations of the Cross. De går rundt øya, og høydepunktet er å gå opp og se alle 14 stoppestedene med Jesusfigurer.

  Mount Hibok-Hibok – Det er mulig å arrangere gåtur med guide til toppen av vulkanen, som har fantastisk utsikt over hele Camiguin og flere av naboøyene. Du må du regne med en 4-6 timers tur til toppen av vulkanen.


 • OPPLEVELSER

  Soda Spring, Sto. Niño Cold Spring og Ardent Hot Spring - Camiguin er kjent for varme og kalde kilder med rent ferskvann. Dette er tre av de mest kjente og tilrettelagte stedene for å bade i og oppleve kildene. Her kan du også ha piknik i vakre omgivelser.

  Tuasan Falls og Katibawasan Falls - pittoreske fossefall i regnskogen. Her kan du bade, og er du heldig, kan du også se ville apekatter.

Gi til Sea and Sun

Sea and Sun Ministries er avhengig av private givere og sponsorer for å kunne utføre arbeidet på Camiguin. Erfaringer fra mange års arbeid på øya har gitt oss bred kompetanse om lokale forhold og behov. Vi opplever at arbeidet nytter, og vi nyter respekt og støtte fra lokale myndigheter og lokalsamfunnene vi jobber i. Men mye er fortsatt ugjort, og behovene er lett å få øye på.

Sea and Sun har et langsiktig perspektiv og ønsker å knytte til seg flere økonomiske støttespillere. Kanskje ønsker DU å støtte arbeidet med en engangssum eller et månedlig beløp? Sammen kan vi jobbe for å skape bedre livsvilkår for de fattigste på Camiguin. Benytt gjerne kontonummer under, eller ta kontakt på w.thorkildsen@gmail.com om du har spørsmål.

Screenshot
Vipps

Kode 87726

Støtt skoleprogrammet


Konto 7262 05 31775

Støtt arbeidet generelt

Konto 7262 05 30094

image

I juni 2018 fikk Sea and Sun Ministries International Barn av Jorden prisen.

Dette er en årlig pris som blir gitt til en person eller organisasjon som over tid arbeider for å bedre vanskeligstilte barns oppvekst og livsvilkår. Sea and Sun fikk prisen for sin mangeårige innsats for å bedre barn og unges helse og livskvalitet, gi dem opplæring, sosial trygghet og en målrettet vei ut av fattigdommen.

Komiteen bak prisen inviterte til en 3-dagers tur med feiring og prisutdeling. Edith og Wenche ble invitert til å komme til Nordkapp for å motta prisen sammen med to av ungdommene i skoleprogrammet. Joileen Escolano og Jeshyl Faith Uy var med til Nordkapp der de danset og sang på utdelingen og på skolene i Honningsvåg.I tillegg til hovedprisen ble vinnerne tildelt ekstrapriser organisert av barn på flere av de lokale skolene. I anledning prisens 30-årsjubileum fikk Sea and Sun i tillegg en gave på 50.000 kroner fra Scandic Hotels. Pengene fra Scandic Hotels ble brukt til å sende en kontainer til Camiguin. I kontaineren var det bl.a. en mengde møbler fra Scandic Park Hotell i Drammen som la ned rett før kontaineren ble sendt.

Pic
Pic
Pic
Pic